Galiu dar šaltinių duoti...

Spausdinti

Galiu dar šaltinių duoti...  

2013 kovo 28 dieną puslapis Teosofija sulaukė klausimo: Kas sukūrė šią grupę? Sakinys po sakinio, pradėjo megztis susirašinėjimas. Greitai supratome, kad mums parašiusio jaunuolio nedomina Teosofija – jo tikslas supažindinti mus su savo dievu... Toliau pateikiamas mūsų susirašinėjimas.

**

01 V.M. Kas sukūrė šią grupę?

Teosofas. Internetinėje Lietuvos erdvėje neradome teosofijos žinių lietuviškai. Todėl mūsų grupė – studija Gin-Dia (www.gindia.lt) – ėmėsi šio darbo. Iš lietuvių-teosofų, skleidusių teosofines žinias lietuviškai, yra žinomas Vydūnas. Vydūnas teosofines žinias pateikė per savo suvokimą. Mūsų tikslas supažindinti su Teosofijos šaltiniais, iš kurių Išminties sėmėsi ir Vydūnas, – su Jelena Blavatskaja ir jos veikalais.

 *

02 V.M.: Galiu dar šaltinių duoti. Vis dėl to prie bendros minties sukamės.

Teosofas. Mielai peržiūrėsime.

 *

03 V.M.: Neale Donald Walsch. Pokalbiai su Dievu: neįtikėtinas dialogas. Pirmoji knyga. Parašykit ar patraukė dėmesį.

Teosofas. Paskaitinėjome Jūsų rekomenduotą knygą Pokalbiai su dievu; tai gražus ir jaudinantis romanas, paprastai, suprantama kalba pasakojantis apie dievą.

Neradome rašinyje nieko bendro su teosofija. Teosofijos mokslas kalba apie nesibaigiančios Hierarchijos seką ir kad dievas – tai tik riboto žmogaus vaizduotės padarinys. Taigi, kiek žmonių, tiek ir dievų, kiekvienas žmogus kalbasi su savo dievu, tai yra savo vaizduotės padariniu.

Pokalbiai su dievu – tai puikus sėkmingo verslo pavyzdys, paslėptas po dvasingumo skraiste, išmoningai panaudojant prigimtinį žmonių troškimą tikėti. Rusijoje identiškas pavyzdys – V.Megre knygos apie Anastasiją „Skambantys kedrai“. Tokia mūsų nuomonė.

 *

04 V.M.: pakantumu skaityti iki galo nepasižymite pastebėjau. Nors pati tema liečia viską, kas ir teosofams turėtų būti būdinga nagrinėti ir analizuoti. Net jeigu netikite tuo, kas rašoma ir autorius netgi nereikalauja to daryti, kaip sektos, kad darytų, tai galėtumėte ir panašumus palyginti galiausiai prieš reiškiant nuomonę.

Šaltiniui 20 metų ir hinduizmui ar kokio kito adekvataus/racionalaus proto žmogui sunkiai sekasi paneigti šių knygų tiesas, kai tenka tik įsitikinti jos tiesumu.

Be to kaip teosofai turėtumėte suprasti ir kad žodis Dievas tėra metafora abstraktui.

Teosofas. Walsch dievas mokina: „Jūs apsilankote šiame pasaulyje ne tam, kad ką nors išmoktumėte, o tam, kad parodytumėte tai, ką jau žinote. Šis žinojimas turi reikštis veiksmais. Jūs turite sukurti save iš naujo, savųjų išgyvenimų dėka. Tai pateisins jūsų gyvenimų, suteiks jam tikslų, persmelks jį šventumu.“

Klausimas: kaip jūs tai pritaikote ir vykdote gyvenimo kasdienybėje? Ar žinote, kam tai pavyko?

 *

05 V.M. Jėzus Kristus, Buda...? Jahvė, Krišna taipogi ir.. Manau užtektų vieną jų paminėti, kad suprastumėte. O taip, tai tampa siekiamybė ir palaipsninis išgyvenimas ir raiška. Pirma eina tiesa, tada taikymas ir praktika : )

Asmeniškai, tai būties džiaugsmą su tuo pasiekiau ir tą ugdau, bei lavinu ir pats stengiuosi perduoti jei sutiktojo protas pralaidus tokioms žinioms.

Teosofas. Teosofinių žinių skleidėja J.Blavatskaja su dievu nebendravo. Visas jos užrašytas tiesas galima rasti kažkada užrašytas žmogaus ranka. Slaptojoje Doktrinoje sudėta išmintis nėra „iš dievo lūpų“, tai tik užmiršta ir vėl prikelta išmintis. Doktrina neigia dievo kaip asmens buvimą.

Buddizmas ir Budda nepripažįsta dievo asmens. Nėra ten ir dievo, kaip metaforos.

Klausimas:„Jūs apsilankote šiame pasaulyje ne tam, kad ką nors išmoktumėte, o tam, kad parodytumėte tai, ką jau žinote“ – ką ir iš kur mes turime žinoti?

 

06 V.M. Iš sielos gelmių, tai ką tu susikūrus save jau žinojai nuo pat „pradžios“. Tau telieka tą prikelti protu į išorę ir pademonstruoti. Kitaip tariant tu viską seniausiai žinai, tau telieka atsiminti.

Tai kaip Blavatskaja interpretuoja tada savuosius raštus ir daro prielaidas, jei atmeta absoliuto, visatos, vienio, didžiojo abstrakto metaforą ir esybę, kurią klaidingai suasmenino kitos religijos?

Teosofas. Slaptojoje doktrinoje nėra nei prielaidų, nei išvadų, ten surašyta anksčiau žmonijai duota išmintis. Kiekviena mintis ar ištrauka turi savo originalą ir J.Blavatskaja nurodo šaltinį, o kartais ir tikslią jo buvimo vietą. Doktrinoje nėra jokios mistikos ir jokios filosofijos, tik faktai, paremti įrodymais. Ten, kur prasideda mistika, ten įsikeroja melas ir iliuzija. Nėra dievo, nėra absoliuto, todėl kalbėti abstrakčiai ir metaforomis reiškia niekada nerasti tiesos, nes dievas ir absoliutas – tai tik metaforos. Filosofai filosofuoja ir neieško tiesos, kiek filosofų, tiek ir filosofijų. Teosofija – tai gyvenimu patikrinta tiesa, o filosofija – tai tik žmogaus mąstymo prielaidos. Kalbėti aukštomis frazėmis yra viena, o pritaikyti tai gyvenime – visai kas kita. Ir paprastai šie du veiksmai gyvenime nebendradarbiauja. Jokios žinios, jokios filosofijos ir jokia magija neduos mums dvasingumo. http://rerich.gindia.lt/201.../89-sunkus-mokinio-kelias.html

Klausimas: Norėtųsi išgirsti pavyzdžių iš patirties, išreikštų savais žodžiais, o ne Walscho dievo išsireiškimais. Kol nėra patyrimo, visada kalbama aukštomis frazėmis ar dievo žodžiais, o tai – tik bevertė teorija. Būties džiaugsmas – kas tai, kaip tai atrodo, kaip tai pasireiškia?

 *

07 V.M. Taigi. Pas jus yra tiesa ir taškas? Ir viską ką pasakysit, daugiau nereikia nieko išvedžioti ir tiesiog priimti tai kas sakoma?

Viskas paties žodžiai. Įsitikinimai kyla empiriniu patyrimu iš asmeninio gyvenimo, susiejant mintis ir žinias su savo patyrimais. Kitaip tariant žodis ir veiksmas siejasi tarpusavyje ir išsidėsto į eklektišką liniją, kas tik patvirtina žinias jomis įsitikinant pačiam. Nuoširdžiai nežinot kas yra būties džiaugsmas?

Teosofas. Teosofijos pagrindinis teiginys – „nėra religijos aukščiau už Tiesą“. Taip, teosofija nepripažįsta išvedžiojimų, kiekvienas žodis turi būti paremtas darbu, veikla ir įrodytas asmeniniais veiksmais.

Taip, mes nemėgstame išvedžiojimų, tuščių filosofavimų ir gražbylystės, todėl ir pasirinkome teosofiją. Rašome tik tai, ką moko ir skelbia teosofija.

„Nuoširdžiai nežinote kas yra būties džiaugsmas?“ – Krikščionis, krišnaitas, islamistas, ateistas ar... tikrai skirtingai suvokia būties džiaugsmą, o ką jau kalbėti apie patirtus išgyvenimus. Galvojame, kad šis klausimas yra labai aktualus ir tikrai vertas pamąstymų. Savo ruožtu, iš teosofinių pozicijų, dalinamės pasaulio suvokimu. Teosofinis puslapis tam ir sutvertas, kad bendraujant abipusiai praplėstume pažinimo ribas.

 *

08 V.M. Bet jums nereikia filosfavimo, išvedžiojimų, prielaidų. Juk turite tiesą, tai ir atsakyti patys visiems galite ir paaiškinti kas tai yra ir ką daryti, kad tą pasiekti. Argi ne?

Teosofas. Iš senovės Tibeto knygos „Kai šalį valdys beždžionės“:

Žmogus dvylika metų ieškojo Maitrėjo Buddos. Niekur nerado. Įširdo ir atsisakė jo. Eina keliu, mato, keliautojas arklio plauku pjauna geležinį strypą ir tvirtina: "Jei ir gyvenimo man neužteks, vis tiek perpjausiu."

Sumišo žmogus: "Ką reiškia mano dvylika metų prieš tokį užsispyrimą? Grįšiu aš prie savo ieškojimų." Ir tada apsireiškė žmogui Maitrėjas Budda, ir pasakė: "Seniai jau aš su tavimi, bet nepastebi manęs ir vis praveji. – Netiki?

Padarykim išbandymą: eik į turgų, o aš būsiu tau ant peties.”

Nuėjo žmogus į turgų žinodamas, kad neša ant peties dievą. Išsilakstė nuo jo žmonės, nosis užsikimšo ir ausis užsikišo.

“Kodėl jūs bėgate?”- nustebo žmogus.

“Kas per siaubas tau ant peties? Kam neši tą žaizdotą, dvokiantį šunį?"

Ir vėl žmonės nepamatė Maitrėjo Buddos. Tik pamatė, ko kiekvienas yra vertas...

N.Rerichas “Azijos širdis”.

 *

09 V.M.: Panašu į biblijos „paprastas žmogus pamatęs Tėvo veidą mirtų“ ar kažkas tokio.

Teosofas. Pokalbiai su dievu, antroji knyga, 11 dalis, 147p. Walsch dievas sako:

„Argi nematai, kad naujos darbo vietos pradėtų augti kaip grybai po lietaus, jei į ekonomiką būtų įsiurbiami nauji doleriai? Netgi reikėtų mažinti vyriausybę, nes jai liktų mažiau darbo.“

Sužavėjo ekonominė programa, kaip išgelbėti pasaulį dolerio pagalba. Panašu į priešrinkiminę kompaniją. Pasirodo Walsch dievas – ekonomistas? Mes ne ekonomistai, tai gal klystame. Dievas kalba labai neapibrėžtai ir naudoja daug nekonkrečių išsireiškimų: turėtų suprasti, nenori matyti, jei susivienytų, reikėtų apsispręsti (lietuviai turi posakį: jei bobutė būtų su ratais, tai būtų autobusas).

Pasirodo, visas negandas galima išspręsti į Amerikos rinką papildomai įliejant milijardus dolerių – genialu. Pasirodo, kad pamaitinti alkstančius, reikia dolerio, o mes manėme – maisto, norint aprengti – reikia dolerio, mes manėme – drabužių ir t.t. Net kriminalinės problemos išnyktų, jei būtų daugiau dolerių – genialu.

Skaitydami tą dalį taip dvasiškai „subrendome“, net širdis suspurdėjo ir nušvito: o Walsch dieve, ir tu, kaip didžioji žmonijos dalis, meldiesi doleriui?

Prieš gerą 20 metų rusų kalba buvo išleista Alisos Beili (1880-1949) knyga, kuri tada buvo populiari. Tada ją ir perskaitėme, vadinosi ji „Traktatas apie baltąją magiją“. Ten nurodytas lygiai toks pat pasaulio išsigelbėjimo planas. Walsch dievas tiesiog nukopijavo ir gerokai supaprastino pasaulio išsigelbėjimo planą, matyt, pritaikė vidutinio amerikiečio suvokimui. Dabar galime jau teigti, kad amerikiečiai Walsch dievo nepaklausė, nes 1999m. sausio 1d. gimė euras.

 *

10 V.M.:  nesuprantu ką čia bandote iškapstyti šustro palietus vieną iš socialinių įžvalgų pokyčiams.

Pinigai reikalingi ne tam, kad juos garbinti, o gauti to ko tau reikia. Hipokritiška būtu manyti priešingai šioje visuomenėje, kuri vadovaujasi piniginiu susitarimu, kad gauti bandelę pavalgyti.

O jūsų požiūriu – manote, kad sugebėsite kitaip aprengti ar pamaitinti alkstančius?

Žinoma ekonominės problemos kyla pirmai iš socialinės, o socialinės problemos iš dvasinės ir jos vertybių. Tiesiog antroji dalis globaliai apima socialinius, politinius, santykių ir kitus klausimus. Sakote vidutiniam amerikiečiui, bet wuuh.. Brolau, kaip tau pačiam sunku apčiuopti ką perskaitai. Vedų supaprastinimas gal būtų tinkamiau įvardinti.

Tiesa yra matuojama laime. Vat norėčiau gyvai pamatyti jus, ir pažiūrėtume, kas dėl kurio neklysta požiūriu x).

Teosofas. Ačiū.

Komentarai   

 
0 #1 Romas 2017-01-06 15:37
Sveiki, įdomu sužinoti ir jūsų nuomonę, bet jau iš karto radau keletą įdomių vietų.
Pirma pati Blavatskaja teigė, kad ji gauna informaciją veidrodiniame atspindy ir ją tik perrašo...
Antra pasigedau straipsnio komentarų!
Peršasi išvada... kažkas čia negerai!!!
Pagarbiai
Cituoti
 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
459890
šiandien
vakar
šią savaitę
***
mėnuo
praeitas mėn.
viso
89
217
306
458403
2051
6313
459890

IP: 35.172.150.239
2019-11-12 09:10:07
Счетчик joomla