Apie mirtį ir šėtoną

Spausdinti

Apie mirtį ir šėtoną

„Teosofistas“, 1881m. spalis. J.P. Blavatskaja.

„Teosofisto“ Redaktoriui:

„Madam, kadangi Jūs išspausdinote mano Mokytojo ir brangaus draugo velionio Elifaso Levi priešmirtinį laišką, aš manau, kad Jūs galėtumėte išspausdinti, jeigu rasite tai galimu, ir kai kurias ištraukas iš gausių rankraščių, esančių mano žinioje, parašytų specialiai dėl manęs ir perduotų man neužmirštamo Mokytojo.

Pradžiai siunčiu Jums du straipsnius, priklausančius jo plunksnai, apie „Mirtį“ ir „Šėtoną“.

Aš negaliu baigti šio laiško, neišreiškęs gilaus pasipiktinimo dėl žeminančių kaltinimų, išspausdintų Londono „Spiritualiste“ ir nukreiptų prieš Jūsų Draugiją ir jos narius. Kiekvienas doras žmogus pasipiktins tokiais neteisingais kaip misterio Garisono („Spiritualisto“ redaktoriaus) kaltinimais apie tai, kad jis priima į žurnalą anoniminius straipsnius,  tai jau tolygu šmeižto publikacijai.“

Su didžia pagarba, Madam, ištikimas Jums, baronas J.Spadalieri. 1881m. liepos 29, Marselis.

Su giliu nuoširdaus dėkingumo jausmu mes dėkojame baronui Spadalieri už ypač vertingą pasiūlymą. Velionis Elifasas Levi (Levi Zahed, Eliphas; abatas Alfons Lui Konstana; mirė apie 1861 metus) buvo pats mokyčiausias mūsų amžiaus Europoje kabalistas ir okultistas, todėl viskas, kas priklauso jo plunksnai, mums, iš tikrųjų, yra brangu, kadangi tai mums padeda palyginti vakarų okultines doktrinas su rytų ir, naudojant vienas ir kitas, įrodyti spiritualistų ir mistikų pasauliui, kad šios dvi sistemos - rytietiška arijų ir vakarietiška, arba haldėjų-žydiška kabala – yra vieningos savo pagrindiniais metafizinais mokymais. Tuo metu, kai rytų okultistai niekada nebuvo pametę savo ezoterizmo rakto ir kasdien asmeniniais eksperimentais tikrina ir vysto savo doktrinas, turėdami omenyje šiuolaikinio mokslo pasiekimus, vakarų, arba žydų kabalistai, be to, kad nuolat buvo klaidinami įterptais į kabalą svetimkūniais (tokiais kaip krikščioniškos dogmos, pažodiniai Biblijos aiškinimai, ir t.t.), jie, neabejotinai, prarado tikrąją Simono ben Johai kabalos ezoterinę prasmę ir bando kompensuoti šią netektį aiškinimais pagal savo supratimą ir vidinės sąmonės gelmes. ...

... Tuo pačiu mes atkreipiame mūsų skaitytojų indusų ir visų studijuojančių okultizmą dėmesį į visus tapatingus pagrindinius ir gyvenimiškai svarbius doktrinų momentus, skleidžiamus Elifaso Levi ir mūsų rytų pašvęstųjų* mokymus.

____

* Mokytojas (Mahatma) Kut Humi, susipažinęs su Elifaso Levi straipsniais, išspausdintais 1881 metų spalio mėn. „Teosofisto“ numeryje, žurnalo paraštėse padarė pastabas ir paaiškinimus, kurie čia pateikiami laužtiniuose skliaustuose su žymėjimu – „K.H.“. Taip pat laužtiniuose skliaustuose inicialais pažymimas Mokytojo ranka pabrauktas tekstas. „Teosofisto“ egzempliorius su Kut Humio komentarais saugomas Britų muziejuje, taip vadinamame „Mahatmų archyve“. – Redaktoriaus pastaba.

______

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
459866
šiandien
vakar
šią savaitę
***
mėnuo
praeitas mėn.
viso
65
217
282
458403
2027
6313
459866

IP: 35.172.150.239
2019-11-12 08:13:43
Счетчик joomla